keyfiyyət

keyfiyyət
ə. 1) necəlik, yaxşılıq və ya psilik; 2) iş, macəra, əhvalat; 3) işin, hadisənin gedişi

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • keyfiyyət — is. <ər.> 1. Bir şey və ya şəxsi başqasından fərqləndirən xüsusiyyət, əlamət (əsasən, müsbət xüsusiyyət, əlamət). İnsanın ən yaxşı keyfiyyəti. – Yoxsa bu keyfiyyətə rah neçin verməyir? Gah verir filməsəl, gah neçin verməyir? M. Ə. S.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətcə — sif. Keyfiyyətinə görə fərqlənən. Keyfiyyətcə yaxşı mal. Keyfiyyətcə pis mal …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətli — sif. 1. Müəyyən keyfiyyətə malik olan. Yaxşı keyfiyyətli. Orta keyfiyyətli. 2. Keyfiyyətcə yüksək olan; yaxşı, əla. Keyfiyyətli mal. Keyfiyyətli polad …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətsiz — sif. Keyfiyyəti pis olan; pis, alçaq. Keyfiyyətsiz mal. Keyfiyyətsiz material …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətlilik — is. Müəyyən keyfiyyətə malik olan şey və s. nin xüsusiyyəti, halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keyfiyyətsizlik — is. Keyfiyyətsiz şey və s. nin xüsusiyyəti, halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmiyyət — is. <ər.> 1. Miqdar, qədər, say, ədəd. Hər yerdə kəmiyyət, keyfiyyət barəsində danışıq gedirdi. S. H.. Tək kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə də fikir verməli! 2. fiz. riyaz. Ölçmək və hesablamaq mümkün olan hər şey. Sonsuz kiçik kəmiyyət. Naməlum …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxşı — sif. 1. Müsbət xüsusiyyətlərə və ya keyfiyyətlərə malik olan; öz keyfiyyəti ilə verilən tələbləri təmin edən, lazımi qaydada olan; bəyənilən (yaman ziddi). Yaxşı yeməklər. Yaxşı mal. Yaxşı at. Yaxşı mənzil. Yaxşı xətt. Yaxşı tərcümə. Yaxşı şərait …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vaz — (Culfa, Şəki) 1. keyfiyyətsiz sapdan toxunmuş kobud ipək (Şəki). – Vaz çıxar baramadan olur 2. keyfiyyətli ipək (Culfa). – Bı ipəx’ vazdı Vazı azmax (Mingəçevir, Oğuz) – həddini aşmaq, azğınlaşmaq. – Ay bala, vazı azma, dinc otu (Oğuz). Vazını… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alçaqlıq — is. 1. Alçaq şeyin halı. Damın alçaqlığı. Ağacın alçaqlığı. Divarın alçaqlığı. 2. Boy qısalığı. 3. məc. Pislik, xarablıq, keyfiyyətsizlik. Malın alçaqlığı. İş keyfiyyətinin alçaqlığı. 4. məc. Rəzillik, şərəfsizlik, namərdlik; alçaq hərəkət.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”